Skip to main content

Lidgeld Seizoen 2023

€145

Interesse?

Het lidgeld is een jaarlijkse bijdrage waarvoor je het volgende in de plaats krijgt:

 • Verzekering tegen ongevallen bij Arena N.V.

 • Toegang tot het zwembad voor trainingen

 • Gebruik materiaal in het zwembad
 • Vergunning Put van Ekeren (domein Muysbroek)
 • Abonnement op Hippocampus (2-maandelijks blad van Nelos)
 • Bijdrage solidariteitsfonds
 • Bijdrage Nelos CMAS-kaart

Volgende kortingen zijn van toepassing:

 • Men betaalt voor 1 februari van het kalenderjaar (-5 euro)
 • Tweede duikende lid op hetzelfde adres betaalt 125 euro
 • Indien men ook is aangelsoten in een andere NELOS-club betaalt men 80 euro
 • Zwemmend lid verzekerd via NELOS, betaalt 95 euro.